Ordbok

 

Aristokrati: Sammensatt av de to greske ordene, aristoi = de beste.  kratei = styre. Ergo får vi,  det beste styre (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 21)

Baglere: av det gammelnorske ordet baggal =bispestav. Navnet på en gruppe som tok parti med kirken mot Sverre. ( tiden rundt 1200) (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 152)

Bannlyst: Kirken, Paven kunne lyse enkeltpersoner, grupper (land) i bann. Dette vil si å bli utstøtt fra kirken. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 53)

Birkebeinere: Kong Sverres menn. Navnet kommer av de surret bjørkenever rundt føttene, istede for sko. Opprinnelig var denne gruppen dannet som motvekt til Magnus Erlingsson. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 153)

Demokrati: gr. demos = folk: Folkestyre. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 21)

forhistorisk tid:

Føydal: lat. feudum som tilsvarer det germanske len = lån. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 47)

Føydalisme: 1. styringssystem. 2. forsvarsordning. Kongen overlot styre av et område/len til en lensherre, som i motytelse sverget troskap og å beskytte/lystre kongen. Lensherrene kunne igjen ha undervasaller som styrte mindre områder innenfor lenet. Dette skapte et pyramidestrukturert samfunn. Vanlig i Europa i middelalderen. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 47)

Geistlig: En person med et kirkelig embete. kommer av ordet geist = ånd. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 47)

Geneologi:

Helgen: “hellige menn og kvinner som er gjenstand for kult, særlig etter sin død. Uttrykket brukes fortrinnsvis i forbindelse med kristendommen, men fenomenet er kjent innenfor de fleste religioner.” (http://snl.no/helgen. 08.04.2012)

Historisk tid:

Humanisme: Oppstod på 1300 tallet. Ønske om verdsliggjøring, og at mennesket skal settes i fokus. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 70)

Intervensjon: lat. intervenire = komme imellom, blande seg inn i. En stat som blander seg i en annen stats anliggende. Det er her ofte underforstått en bruk av våpen. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 115)

Investitur: lat. ikledning. 1) Egentlig en symbolsk handling, der en person blir innsatt i et embete. Brukes oftest innenfor kirken. f. eks en biskop fikk ovverrekt symboler (en ring, og en stav) som fysiske bevis. 2) Investitur, investiturstriden omhandler retten til å innsette en geistlig i et embete.

Kanonisere: å erklære som helgen. se helgen. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 146)

Konkurdat: Forlik. (synonymer) (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 53)

Kognitiv: Erkjennelse, kunnskap (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

Konstitusjon: Grunnlov. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 83)

Kontinuitet: En sammenheng som ikke brytes (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

Lensherre: Den som gir jord i len. Kongen var den øverste lensherren. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 47)

Leilending: En person som leide jord jord mot en avgift. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 153)

Naturalhusholdning: Økonomisk system, hovedsaklig basert på selvforsyning. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 47)

Normativ: Normgivende, sier noe om hvordan det bør være. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

nunatakene: Dette er faguttrykke for istopper som holdt seg bare under hele istiden (fjell) Det er flere teorier om at enkelte planter, frø og spesielt trær på denne måten kunne overleve. (Kulturminner i Norge, spor etter mennesker gjennom 10.000 år; Harald jacobsen, Jørn-R Follum. s. 12)

Primær: lat. primus = første. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

Primærkilde: Den eldste bevarte kilden. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

Profan: Ikke hellig, uinnvidd; verdslig (mots.: kirkelig); ugudelig. ( http://snl.no/profan )

Profanering: Vanheligelse. En skjending, ødeleggelse eller lignende handling, utført av en person med annen gudstro eller verdensanskuelse. (Wikipedia)

Prosaisk: Prosaisk, på prosa; nøktern, hverdagslig. (http://snl.no/prosaisk)

Relevant: vesentlig, viktig i sammenhengen. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

Sekundær: lat. secundus = andre) om det som kommer senere. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

Sekundærkilde: Bygger på og henter opplysninger fra primærkilden. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 11)

Stavnsbundet: De bøndene som bodde i et føydalstyrt området ble bundet til godseieren gjennom fødsel/familie. De eide ikke selv jorden, og hadde ingen rettigheter, heller ikke retten til å flytte. Det var likevel disse  bøndene som hovedsakelig betalte skatten. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 47-48)

Stendersamfunn: stand = gruppe. Et samfunn oppdelt i stender. Middelalderen hadde denne indelingen: geistlig, adel, borger og bønder. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 59) (se også kortstokken sin historie her)

Sættargjerd: Stammer fra det gammelnorske ordet sætta = forlikes om ei sak.(Norrøn ordbok s 429)

Tiende: En skatt kirken krevde. Den skulle bestå av 1/10 av inntekten. Oftest snakk om skatting av avlingen, senere også fra fiske og annen næring. Innført på 1120 talet i Norge. Kirkens krevde etterhvert sølv av den beste kvalitet, i motsetning til kongen som ikke var i en stilling til å kreve det samme.  (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 153)

Tyrann: enehersker.  (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 21)

Tyranni: Stat styrt av en enehersker. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 21)

Verdslig: Det motsatte av geistlig. noe som har med det jordiske. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 53)

Vasall: En som har fått jord i lån/len. En kronvasall hadde fått området i len fra kongen, men kunne igjen ha en annen vasall under seg. Se føydalisme. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 48)

Vasallstat: En stat som er avhengig av en annen stat, eller en under stat. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 108)

Vølse: