Vikingenes verden

 

Vikingenes verden

Sjanger: 
Utgitt: 2013
Forfatter: Kim Hjardar
Utgiver : Spartacus 
Språk: Norsk

Forfatteren Kim Hjardar er selv lærer ved den videregående skole og dette har tydelig satt sitt spor i måten boken har blitt formet. 

En liten studie i historiefagets didaktikk, og man kan se at her brukes metodene effektivt. Informasjonen knyttes til steder ved hjelp av kart, det som fortelles forsterkes ved å bruke bilder som visualiserer akkurat det som ble fortalt og språket flyter godt. Boken i seg selv er et studie bare på grunn av dette. Det gjør også lesingen mer oversiktlig og det er dermed enklere som leser å henge med i teksten. Mye av informasjonen som presenteres i denne boken, er myntet på de som ønsker å fordype seg. Den gir mye informasjon for pengene, uten å være pompøs. Den er skrevet for folket og ikke fagmiljøet i seg selv. Kim Hjardar skriver informativt, nøkternt og hverdagslig.  

 

Malin Holthe 01.04.2020