Utgravingen ved Lund

Utgravingen ved Lund

 

Dere har sikkert sett gravemaskinene som i  sommer har jobbet ved veien nedenfor Egge museum. Mange historieinteresserte har sikkert også skjønt at det har foregått en utgraving her for å sikre historiske kilder. Vi vet at området har en sterk stilling opp gjennom historien, også tilbake til den førhistoriske tiden. Området ligger midt mellom Eggevammen med sine mange fornminner, og Gjævranmarka med minst like mange. Nå har både gravemaskinene og arkeologene for lengst pakket sammen og forlatt området.    

 

 

Men hvorfor ble det gravd her i sommer

 

Veien som går langs Lundelva og forbi museumet brukes i dag i stor grad av skolebarn på vei til og fra skole. Men det er også mange som bruker veien til å komme seg til Økoparken og turområdet. Denne ferdselen har ofte gått langs etter veien, og det har nå blitt bestemt at det skal bygges gang- og sykkelvei her. Dette forhåpentlig til stor glede for mange av oss. Det ble i 2011 registrert to automatisk fredede kulturminner da Nord-Trøndelag fylkeskommune sine utsendinger var her på befaring. Det ble da registrert en bosetningslokalitet sør for Lundelva og et dyrkningslag i bakken nordvest for elva.

                                            

Hva sitter vi igjen med?

På området med rester etter en bosetning, ble det brukt gravemaskin til å komme ned til riktig kulturlag. 10 og 10 cm av gangen. Sporene ble funnet på en svak høyderygg på sletta sør for Lundelva og ned mot Beistadfjorden i sørvest. Sletta har tidligere vært fjordbunn og det er mye leire under. Arkeologene fant i alt 13 anlegg. Der var det 9 kokegroper, en på hele 22 cm i dybde. 1 steinopptrekk, og to store nedgravninger vest i feltet. De var eggformet og rektangulære. De var hadde et mørkt brunrødt lag av siltet jord. Funksjonen til disse gropene er ukjente. Det ble heller ikke funnet noen gjenstander. Den siste og mest interessante vil nok være restene etter en hulvei.

 

«Den hadde ett stort hovedløp ca. 27 cm dypt og to mindre parallelløp. Det ene parallelløpet var tydelig strategrafisk yngre enn hovedløpet.»

 

Helt på slutten av utgravingen ble det funnet rester av treverk, seks stokker. De målte fra 7 til 10 cm i tykkelse. Nedgravingen viste seg å være eldre enn hulveiens hovedløp. Trolig var dette en gang en kavlebro. På grunn av tidspress ble ikke hele kavlebroen utgravd. Men det ble tatt prøver av treverket, så det kan bli spennende å se hva dateringene sier. På den andre siden av fylkesveien er det et søkk ned mot elven, denne er trolig en del av en hulvei. Kanskje var dette en gang veien mellom Egge og Lund.

Det ble også funnet rester etter ett dyrkningslag på det ene feltet. Så dermed vet vi sikkert at det har vært både ferdsel og matproduksjon her i området i lang tid.

 

Med det sier vi takk til Raymond Sauvage, Syver Smukkestad og Eivind Krag for all informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *