Kildebruk

 

Bøker.1

Kilde

En kilde er den personen, en tekste eller gjenstanden som gir oss informasjon

vi kan jobbe med for å drive historisk forskning. (legg inn link)

Hvordan jobbe med en kilde

  • Problemstilling
  • Skriftlig eller ikke skriftlige kilder.
  • Bruk av forskjellige forklaringer
Problemstiling

En problemstilling bruker vi for å vite hva vi ønsker å finne ut. Så enkelt er det. Eksempel: Hvordan levde kvinnene under vikingtiden. Så må man velge perspektiv

Om du skal skrive en tekst kan du se på dette eksempelet (link til hvordan skrive en artikkel)

Skriftlige eller ikke skriftlige kilder

En historisk kilde kan være så mangt. Men vi har et hovedskille som går på skriftlige og ikke skriftlige kilder.

Forhistorisk tid i verden vil si fra menneskets start ca 120 000 år siden frem til 3000 f. Kr.

I Norge derrimot regner vi denne perioden frem til år 800 e. Kr.

Ulike typer forklaringer (Innen historie bruker man ulik innfallsvinkling, her nevnes de).

Kausalforklaringer: Med vekt på årsak og virkning. Ting skjer på grunn av ytre årsaker, hendelser får konsekvenser på andre områder. Det er f. eks vanlig å bruke kausalforklaring når man leter etter årsak til 1 ste og andre verdenskrig. Eks. Koloniseringen av landområder førte til uro og uenigheter, mange mente 1ste verdenskrig var uungåelig.

Motivforklaringer: Med fokus på enkeltpersoner eller gruppers motiver for en handling.

Funksjonsforklaring: Noe som hender for å fylle ett behov i samfunnet.

Det er viktig når man jobber med historie, at man benytter seg av mer en en av disse modellene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *