Utdannelse

 
Da jeg begynte å studere ved NTNU, ante jeg ikke hva jeg ville drive med. Det ble til jeg at begynte på en bachelor i middelalderkunnskap, som da skulle være en blanding mellom kulturminneforvaltning, arkeologi, historie, norrønt og latin. Kort sagt fag-retninger innen mine interessefelt. Etterhvert oppdaget jeg at det var få jobbmuligheter innenfor denne fagkretsen. Det ble til at jeg jobbet en del innenfor museum i sesongene.  I en tenkeperiode ble det til at jeg tok noen fag innen nyere historie og andre fag jeg tenkte kunne bli nyttig. Da jeg var ferdig på NTNU og hadde flyttet til Steinkjer fikk jeg litt studieabstinenser og tok GIS, kartlære og kulturminneoppsyn. At jeg endte som lærer var høyst tilfeldig, da jeg egentlig bare sa ja til å vikariere i samfunnsfagene på u-trinn i to måneder. Da var det gjort, jeg skulle visst fortsette som lærer. Det ble til at jeg bygde på med praktisk pedagogisk utdanning, ved siden av å jobbe deltid som lærer. Her har jeg hatt fagene historiedidaktikk, pedagogikk og tilpasset opplæring i klasserommet. Det har vært to spennende år. Nå jobber jeg som faglærer ved u-trinn på Steinkjer Montessoriskole.

Eldre historie: NTNU 

1.     Arkitekturhistorie (tema: Sakshaug gamle kirke og Nord Trøndelags steinkirker)

2.     Røtter til vår sivilisasjon- fra Romerriket til høymiddelalderen

3.     Stat, krig og ideologi i den europeiske høymiddelalderen.

4.     Antikken og middelalderens historie til ca 1550

5.     Krigere, klostere og katapulter.

6.     Fra antikken til middelalderen (kunsthistorie)

7.     Innføring i middelalderens samfunn og kultur

Nyere historie: NTNU 

1.     Oversikt over tidlig nytidshistorie 1550-1850

2.     Moderne historie etter 1850

3.      Lokalhistorie med arkivkunnskap (lokalhistorie)

Religion NTNU 

1.     Midtøstens religioner

2.     Urkristendommen

3.     kunst og religion

Geografi: 

– Geografisk informasjonsbehandling (til sammen 30 sp i GIS) HINT

1. GIS i arealplan

2. Kartlære.

3. Kulturminneoppsyn

4. Mennesket endrer landskapet (geografi,         kulturminneforvaltning) NTNU

Andre fag 

1.     Filosofi og vitenskapsteori

2.     Historisk arkeologi I

3.     Norrønt redskapsfag

4.     Runologi

5.     Historie- kultur og idefag

Pedagogisk utdanning 

1 Historiedidaktikk

2. Generell pedagogikk

3. Tilpasset opplæring i klasserommet.

4.  Praksis ved Inderøy videregående skole og Steinkjer montessoriskole

IKT 

  1. IKT i læring, del 1.
  2. Digital kompetanseheving i kunst og håndverk del 1 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *