Ny læreplan, med mer digitalisering og dybdelæring

Høsten 2020 skal lærerne være klare til å bruke de nye læreplanene og alle fornuftige lærere venter i spenning. For det er ingen tvil om at dette “skrivet” vil ha stor betydning for det arbeidet vi lærere skal gjøre for fremtidens elever.

Den nåværende læreplanen stammer fra 2006, og bærer navnet kunnskapsløftet, eller LK06. Den har fått en del kritikk for å inneholde for mange mål og mange lærere har gitt uttrykk for lite mulighet til fordypning. Ett ord som stadig går igjen i det nåværende arbeidet med den ny læreplan skal, om ryktene er sanne, være dybdelæring. Kompetansemålene skal “slankes” ned til mer overkommelige mål. Kanskje de også blir så gode at elevene kan få se kompetansemålene? Kanskje vi til og med kan vise dem til foreldrene? Det er lov å håpe.

Udir fremmer fem grunnleggende ferdigheter i våre barns utdanning. De skal brukes i alle fag.

 1. Lesing
 2. Regning
 3. Skriving
 4. Muntlige ferdigheter
 5. Digitale ferdigheter

De tre første trekkes ofte frem som Alfa Omega. nr. 4 er vanskelig å gjennomføre i noen klasser, ups. Men den siste, har fått masse oppmerksomhet, spesielt i media. Dagens skoler har forskjellige løsninger for å møte kravet om IKT i skolen. vi har for eksempel;

 1. skoler med en egne ipad pr. elev.
 2. Skoler med ipad til alle elever i 1 og evt 2 trinn
 3. skoler der elevene får egne datamaskiner.
 4. Skoler der de eldste elevene får egne datamaskiner
 5. skoler som oppretter leieavtaler for datamaskiner med hver enkelt elev/foreldre
 6. Skoler som tillater private datamaskiner til de som kan skaffe det.
 7. Skoler med egne datarom
 8. Skoler med egen datakrok i klasserommet
 9. og mange andre løsninger for å tilfredsstille ikt-satsingen.

Dette blir uansett et eneste stort virrvarr og ikke minst da dette er lokalt bestemt. Digitale ferdigheter kombinert med dybdelæring kan få mange til å tro at vi da har en god læringsstrategi. Eleven kan få muligheten til finne informasjonen de trenger på nettet. Men på nettet er det ingen bibliotekar som tar bort propaganda, pornografi, vold eller annet innhold som preger våre barn. Selv ikke youtube klarer å sortere bort alt. Det skal ikke mange episodene av Peppa gris til før det kommer episoder der Peppa blir druknet i en brønn av noen helt andre en serieskaperen selv.

Med denne talen høres nok jeg ut som en gammel peppermø, men sannheten er at våre barn trenger ikke porno, slanke- eller sminkeråd i skoleregi. Det er heller ikke greit å la elevene sitte å høre på youtube-musikk mens de jobber, da dette er sider som drives av reklame. Voksenmusikk gir voksenreklame……sorry folkens. Med vennlig hilsen verdens største peppermø.

Udir spesifiserer hva de mener med digitale ferdigheter på sine nettsider.

“Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Dette betyr ikke at alle elever i alle aldersgrupper skal slippes løs på internettet. Læreren er ansvarlig for å forberede og tilrettelegge for en læringsøkt, fri for ovenfor nevnte problematikk. Dette er ikke en enkel oppgave, det er jeg fullstendig klar over.    

Ved den videregående skole er elevene litt større og kan først få opplæring i kildekritikk for å sendes ut på nettet. I grunnskolen er nok dette litt vanskeligere, særlig i store klasser, med lite mulighet til å tett oppfølging (ja folkens, det er realiteten). Flere forlag tilbyr i dag nettsider tilknyttet læreverkene sine, og de er ofte gode alternativ. Dette er en positiv utvikling av og jeg ønsker den velkommen. Tilrettelagte læringsportaler, der læring er målet.  

Jeg håper med det at historiskemeg.com kan være en slik portal for læring, som både elever, lærere og foresatte kan ha faglig nytte og glede av. Så gleder vi oss til å ta fatt på de nye kompetansemålene når de måtte kommer.

Med vennlig hilsen Malin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *