De store oppdagelsene

Tid: 1450 til 1650
Hvor: Europa (valgt fokus)
Hvem: hovedsakelig Spania og Portugal som finner sjøveien til Afrika, Amerika og Asia.
Hvorfor: Økonomisk behov/ønske om å finne sjøveien til India.

 

«De store oppdagelsene»

Er en periode fra ca 1450 til ca 1650. på grunn av en endring innen forskning (fra det religiøse til det praktiske) og holdninger oppstod det ny viten. Kunnskap innen skipsfart, og en teori om at jorden var rund ble utslagsgivende. Flere mente man kunne nå India via sjøveien både øst og vest. Da Tyrkene begynte sin fremmarsj og i 1453 inntok Bysants meldte behovet for å finne en ny handelsrute. Resultatet av utfarten fra Europa skulle vise seg å være katastrofale for mange folkegrupper.

Ferdinand_Magellan
Ferdinand Magellan var den første til å legge ut på jordomseiling. Han reiste ut i 1519 og kom tilbake i 1522.
Vitenskapen

Vitenskapen er en av faktorene som gjør det mulig. At jorden er rund, har vært kjent som en mulighet langt tilbake i tid. Det er likevel ikke før i denne perioden at tanken får ordentlig fotfeste. Menneskene var på denne tiden klar over at det måtte være områder som ikke var kjent og som kunne bli en resurs.  Tidligere handel/kontakt med araberne gav kunnskap om bedre skipsbygging og navigasjon. Kunnskapene og kartene ble stadig bedre. Dermed ble mulighetene for utforskning til.

Modell av en portugisisk karavell (Caravela Latina) fra Marinemuseet i Paris, Frankrike.
Modell av en portugisisk karavell (Caravela Latina) fra Marinemuseet i Paris, Frankrike.
Handelsrutene

Tyrkernes invasjon av Bysants og områdene rundt endret handelsnettverket i området. Her lå hovedårene, silkeveien. Dette lammet handelen sørover betraktelig. Og Europa måtte lete etter alternativer for å berge handelen. (se resultatet lenger ned)

Personifisering

To land, to personer. Som nevnt var det Spania og Portugal som ledet an i å finne sjøveien til India.

Dette portrettet er trolig Christopher Columbus
Dette portrettet er trolig Christopher Columbus
  •  Christopher Columbus for Spania

Columbus mente at om han reiste sjøveien vestover ville han komme til India. Han mottok støtte til sin ekspedisjon av den Spanske dronningen Isabella. Columbus nådde Haiti i 1492, overbevist om at han hadde nådd kysten av India. Derav navnet Indianere som brukes den dag i dag. Han nådde Amerika i 1494. (Klikk her for utfyllende artikkel)

  • Vasco da Gama for Portugal
Portrettet er trolig av Vasco da Gama.
Portrettet er trolig av Vasco da Gama.

Gama mente at om han reiste sjøveien østover og rundt spissen av Afrika ville han komme til India. Han mottok støtte til sin ekspedisjon kongen av Portugal.  I 1498 reiste ekspedisjonen rundt sør-spissen av Afrika og til India. (Klikk her for utfyllende artikkel)

Resultat

1.       Amerika

Hvem som fant Amerika er omdiskutert, men området ble ikke ordentlig kjent før det ble oppdaget av Christopher Columbus i 1494. To år tidligere hadde han landet på Haiti, der det ble anlagt sukkerplantasjer med slaver som arbeidskraft. Den lokale befolkningen led under nye sykdommer fra Europeerne og døde nesten ut under presset. Befolkningen ble lagt under direkte kontroll av de nye styresmaktene. Dette er kjennetegnet på Amerika og øyene rundt.  (Klikk for utdypende artikkel)

2.       Handelsstasjoner i Afrika og Asia

I denne delen av Europa etablerte Europeerne handelsstasjoner for å støtte opp under sine egne handelsinteresser. I Afrika utviklet det seg en handel med slaver, men ennå bare i mindre skala. Vi ser her en handel som nærmer seg imperialismen.

 

Oppdagelsen av områdene ført til økt varehandel med påfølgende konkurranse i Europa. De oppdagede områdene gikk ut som den tapende part, med et stort befolkningstap både til nye epidemier og slavehandelen.

Forslag til undervisning finner du her: http://www.historiskemeg.com/?p=1145

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *