Olav I Haraldsson. Den Hellige

Olav II Haraldsson. Den hellige. 2015-1028

En av 3 konger vi i dag regner som kristningskongene. Som konge førte Olav en streng linje og kristendommen ble lovfestet som eneste tillatte religion. De som ikke gjorde som kongen befalte kunne ende opp uten jord og grunn. Flere ble lemlestet og straffet med bøter. Dette skjedde blant annet da Olav reiste opp til Mære i Trøndelag og brente inne de som var på vinterblotet. En av de få som overlevde var Sigrid Toresdatter, husfrua på Mære. Da hadde Olav drept to av hennes sønner og giftet henne bort til en av sine menn. Hun fikk senere tatt en heftig hevn over kongen. 

 

Olav ble jaget fra landet i 1028, da misnøyen hadde vokst i takt med pengegavene fra de utenlandske kongene. Spesielt Knut den mektige, konge over England og Danmark ønsket seg et bedre fotfeste i Norge. Olav inngikk allianse med svenskekongen for å bygge opp mot Knut den mektige, dette skulle vise seg å bli katastrofalt. Han gift seg med Astrid, frille-datter av Svenskekongen Olaf Skotkonung som en del av denne alliansen. 

Søsteren Ingegerd var blitt giftet bort til storfyrsten Jaroslav i Russland, og det var hit Olav flyktet  i 1028 da Knut kom seilende inn kysten med 50 skip.

Eirik jarls sønn Håkon ble satt inn som jarl over Norge. Han druknet da på en sjøreise, og dette åpnet muligheten for Olav til å ta tilbake landet sitt.

Sommeren 1030 (29 juli) kom kongen over fjellet fra Sverige og ned til Verdalen i Nord-Trøndelag. Han hadde da samlet seg en hær bestående av svear, jemter, islandske og norske menn. Det sies at kongen krevde at de måtte kristnes før de fikk bli med i hæren.

Hæren ble da ledet av Tore Hund (Sigrid sin bror), Kalv Arnesson (Sigrids nye mann og tidligere kongens mann), Hårek fra Tjøtta (Olavs lendemann i Nord).

Sigrid fikk sin hevn, men prisen skulle vise seg å bli stor. Bodehæren/danskene vant slaget, men seieren skulle vise seg å bli kortvarig. Olav ble erklært helgen noen få år senere og pilgrimer strømmet til den hellige kongen. Danske kongen drev Norge som et åk. Han sendte sin frillesønn Svein Alfivason sammen med sin mor for å styre landet. DE krevde nye skatter og lover, noe som gjorde dem heller mindre populære. Denne regjeringsperioden ble kort, da Einar Tambarskjelve og  Kalv Arnesson (Sigrids mann)  hentet Olavs sønn Magnus I Haraldsson (den gode) hjem fra Russland.

Trolig ble Sigrid Magnus sin fostermor i en periode.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *