Undervisning om middelalderen

 

mid_undervisning

Tema: Middelalderen.

Økt: 1

Vi begynner med Europeisk og global middelalder. For å skape en bedre forståelse av middelalderen mener jeg det viktig å begynne med de store linjene. Derfor er mitt undervisningsopplegg bygd opp på denne måten. Vi begynner derfor med siste del av lærerplanens mål «diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater». Det er viktig å poengtere at utvalget representerer det tema jeg mener er viktig i forhold til den tematikken vi skal jobbe med senere. Dette stemmer også i stor grad med de lærerverkene skolen har valgt å bruke.

 

Det forberedte klassemiljø:

I klasserommet henger det 3 klesdrakter fra de forskjellige stendene. Den siste posten består av en kurv med forskjellige gjenstander. Gjenstandene bør være representativ for forskjellige håndtverk og handelsvarer. Her har jeg i tillegg valgt å bruke forskjellige symboler på de forskjellige postene. Den geistlige har tillegg til den hvite lindrakten fått et stort kors rundt halsen. Krigeren har et teatersverd, bonden har et skaut og en saueskinsfell. Postene har fler funksjoner også senere i perioden vi skal jobbe med middelalderen. Den geistlige posten vil jeg ta med senere når vi skal snakke om kirkens utbredelse senere. Dette vil da forhåpentlig bli en visuell knagg, men også bevistgjøre elevene på at her er det en sammenheng med historien i Europa. Tidslinjen jeg tegnet opp på tavlen vil jeg også bruke senere, for å skape helhet og kontinuitet.

Bondestanden, handelsstanden, adelen og borgestanden

 

  1. Anslag: Elevene kommer inn og setter seg, forhåpentligvis er de nyskjerrige på draktene. Spørr så elevene hva de tror vi skal snakke om i dag. (Har her jeg valgt å skifte ut bildet med fysiske gjenstander).  10 min

 

  1. Målen for temaet middelalder skrives opp på tavla. Dette er det overordna målet vi skal jobbe med, men vi deler det litt opp. Presenterer her hele målet, da jeg ønsker flyt mellom timene.

 

«gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater»[1]  Udir.no

 

I dag skal vi ta for oss påvirkning  fra andre, altså den siste delen av dette målet.

  1. kulturer
  2. samfunn
  3. stater

(Her kan mange ha behov for å få en kort definisjon på ordene)

 

  1. De får innføring i overgangen fra antikken til middelalderen med fokus på samfunnets utvikling. Her bruker vi en tidslinje på tavlen. Målet her er at elevne i plenum skal finne flest mulig punkter, mens læreren suplerer på og kommer med små anekdoter. Elevene henter frem kunnskap de kanskje ikke viste de hadde. Vi fokuserer litt på logiske slutninger. Alle forslag skal mottas og snakkes om. Vi skaper trygghet i klasserommet gjennom dialog og fokus på retten til å lære.

 

  1. Alle elvene må reise seg å stille seg på rekke. De får så utlevert et kort fra en vanlig kortstokk.De som har spar er krigere, hjerter er geistlige, rutere er borgere, kløver bønder. Klasserommet er delt inn i fire soner. Her har jeg lagt frem redskaper fra denne standen med en duk/tøy over. Er det noen som vet hvordan stendersamfunnet ble bygd opp i Europa i midelalderen? De får så se pyramiden. Vi snakker litt om dette mens de står på sine plasser.

 

  1. De trekker så av duken til sine redskaper. Vi snakker litt om hvem de tror de er.

 

  1. De får så noen minutter til å snakke å undres innad i gruppa. Læreren må her gå rundt å prate med elevene for å forsikre seg om at praten går i riktig retning. Det er viktig her å stille spørsmål om de fysiske gjenstandene.

 

 

  1. De får så beskjed om å ta opp historieboka for å lese om sin stand. 20 min. 10 min diskusjon hvordan de vil fortelle resten av klassen om utstyret og sin stand.

 

Til neste gang. Fortell klassen om deres stand. De får utlevert ark.

[1] http://www.udir.no/kl06/HIS1-02/Kompetansemaal?arst=1858830315&kmsn=-161584499 (05.11.15)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *